REGULAMIN SALI ZABAW

 • REGULAMIN SALI
 • 1.Sala Zabaw przeznaczona jest do zabawy dzieci od 3 do 11 lat wraz z ich pełnoletnimi opiekunami/rodzicami.
 • 2.Istnieje możliwość wprowadzenia młodszych dzieci tj. poniżej 3 lat wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna/rodzica.
 • 3.Na konstrukcję mogą wychodzić tylko dzieci oraz personel.
 • 4.W Sali Zabaw dzieci bawią się bez obuwia, ale w skarpetkach- również latem, a dorośli w skarpetkach lub zakładają ochraniacze na obuwie.
 • 5.Ubrania wierzchnie i obuwie zostawiamy obowiązkowo w szatni.
 • 6.Dzieci przebywają w sali pod opieką rodzica, pełnoletniego opiekuna lub pod opieką personelu po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez personel.
 • 7.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługi Sali Zabaw o schorzeniach i nie sprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 • 8.Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić w szatni lub u opiekuna (zegarki, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy).
 • 9.Na teraz sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia.
 • 10. Wchodząc na salę zabaw należy wykupić bilet wstępu.  Czas przebywania w sali kontroluje system. Przy wyjściu system obliczy czas przebywania na sali zabaw i naliczy opłatę zgodnie z cennikiem. Opłata pobierana jest zgodnie z cennikiem.
 • 11.Kartę otrzymaną od obsługi należy zachować do końca pobytu dziecka na sali i po rozliczeniu opłaty za pobyt zwrócić ją pracownikowi Sali, w razie zgubienia karty pobierana jest dodatkowa opłata 15zł.
 • 12.Wszelkie usterki związane z konserwacją obiektu należy zgłaszać personelowi nadzorującemu.
 • 13.Dopuszczalna liczba dzieci, które jednocześnie korzystają z sali zabaw wynosi 20 osób
 • 14.Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione/zgubione na terenie Sali Zabaw (zabawki, bluzy i inne)
 • 15.Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 • 16.Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 • 17. Z zabawek znajdujących się na terenie sali, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • 18.Numery telefonów alarmowych: 112 (ogólnokrajowy), 999 Pogotowie, 998 Straż Pożarna, 997 Policja.

Na terenie Sali zabaw ŚWIAT URWISA zabrania się

 • 1.Przebywania dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 • 2.Wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej.
 • 3.Wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami.
 • 4.Wchodzenia po zjeżdżalni lub zjeżdżaniu głową w dół.
 • 5.Niszczenia konstrukcji, zabawek i pozostałych elementów sali zabaw.
 • 6.Spożywania posiłków oraz napojów poza salką urodzinową.
 • 7.Spożywania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
 • 8.Wprowadzania zwierząt.

Regulamin obowiązuje od 04.12.2010 r./09.12.2016r (zmiany)